Crash of ’16?

Sensatiezuchtige kop, nuchter artikel van Robert J. Samuelson (ja hij leeft kennelijk nog). Hoe de groeistuip in China, Brazilië en andere voorheen snelgroeiende landen leidde tot verminderde vraag naar grondstoffen, dus minder inkomsten voor ontwikkelende landen die grondstoffen produceren, dus wereldwijde stagnatie. Bijkomend: wereldhandel leidt niet meer tot productiviteitsgroei. VS zelf is niet in staat om motor te zijn want bevolking spaart na de shock van 2008. Europa altijd lethargisch.