Dappere poging

Hebben wij vrije wil? ‘The hard question,’ de harde noot die maar niet te kraken valt ondanks pogingen van de meest vooraanstaande filosofen en psychologen, meer recent bijgestaan door neurologen. Deze studie gaat er van uit dat wij die vrije wil hebben, en doet een poging om vast te stellen waar die precies in onze hersenen zit …. Onderzoekers deden dat door de hersenen te bestuderen van patiënten met een onvrijwillige aandoening veroorzaakt door beschadiging van de hersenen. Bijvoorbeeld ‘akinetic mutism,’ waarbij iemand niet langer wil bewegen of spreken. Of beschadiging waardoor het voor patiënten voelde alsof hun been, of arm, of ander lichaamsdeel niet tot hun eigen lichaam behoorde. De beschadiging waren in totaal verschillende delen van het brein, maar het netwerk dat ophield te functioneren zat in de ‘achterste cingulate cortex’ of de ‘precuneus’ cortex.

‘Onze studie richtte zich op mensen die geen vrije beschikking meer hadden over hun bewegingen; maar vrije wil wordt meestal geassocieerd met sociale, wettelijke en morele verantwoordelijkheid voor beslissingen, niet bewegingen,’ zegt één van de onderzoekers heel eerlijk. ‘We weten niet of die twee in dezelfde netwerken zitten.’