De ijzeren vuist

Zoom heeft op verzoek van de Chinese overheid een module ingebouwd waarmee het gebruikers per geografische lokatie – bijvoorbeeld China – kan uitsluiten van online vergaderingen. Dat zal het doen op verzoek van overheden – bijvoorbeeld China – die dergelijke activiteiten beschouwen als onwettig binnen hun landsgrenzen.

Apple heeft twee podcast apps uit zijn Chinese app store gehaald, waarvan de Chinese overheid vond dat ze onaanvaardbare content verspreidden.