wetenschap • tech • gezondheid • geld

De komende 30 jaar

De komende 30 jaar

Hoe verklaren we de fenomenale economische groei, over de hele wereld, sinds zeg maar 1980? En wat zegt dat over de komende 30 jaar? Vooral: demografie. De hoeveelheid beschikbare arbeid in de Westerse wereld bereikte zijn piek want de baby boom. Snel toenemende wereldhandel verdubbelde de beschikbare hoeveelheid arbeid voor Westers kapitaal. Dus prijsdruk op lonen. Lage lonen verminderde noodzaak tot kapitaalsinvesteringen. Dus lage rente. Nu de beroepsbevoking in de hele wereld heeft gepiekt – vergrijzing – verbetert de onderhandelingspositie van ‘arbeid’ en kunnen lonen weer stijgen. Voorbehoud: ieder land reageert anders op externe omstandigheden, Japan bijvoorbeeld heeft zich onttrokken aan bovenstaande trends. En: robotisering kan roet in het eten gooien.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer