Machthebbers opgelet!

Keizers in het Romeinse Rijk werden vaker vermoord in of na periodes van droogte. Theorie: droogte veroorzaakt slechte oogsten, honger en muiterij onder de soldaten.