Doorrekenen (2)

Het is toch wel fijn om een antwoord op de vraag te hebben: hoe erg wordt het? Voor beleidsmakers, omdat ze dan iets beter weten (hoewel geen zekerheid hebben) waar ze zich op moeten voorbereiden, qua ziekenhuiscapaciteit. Voor ons, omdat we willen weten: hoe lang gaat dit duren en hoe groot is de kans dat ik Corona krijg?

Voorspellingen zijn nu zeer onbetrouwbaar omdat je die moet baseren op aannames, en die moet je weer baseren op feiten. Die feiten zijn er niet want we meten niet. In Nederland worden bij wijze van spreken alleen de mensen getest bij opname in het ziekenhuis. Hun familie nog steeds bijna niet.

Met al die onzekerheden kun je wel scenario’s tekenen op basis van theoretische aannames. Dan krijg je een spectrum van mogelijke ontwikkelingen.

De verspreiding is afhankelijk van R-0 en epidemiesnelheid. R-0 is hoeveel mensen elke patiënt besmet, de besmettingsgraad. Die wordt bepaald door:

1/aantal infecties per contact

2/ aantal contacten in de tijd

3/ periode dat men besmettelijk is

Logisch toch? Cijfers in de medisch literatuur variëren van 2.2-2.7 tot 4.7-6.6. ‘Ik heb voor 3,58 gekozen, vanwege hoe betrouwbaar deze studie oogde en dat dit tussen de hoge en lage waarden in zit,’ schrijft John Jacobs * in zijn verhaal. Hij waarschuwt er meteen bij: die cijfers kunnen heel erg van de werkelijkheid afwijken, bijvoorbeeld door mensen te isoleren (=kunstmatige beperking van factoren 1 en 2).  

De andere factor is epidemiesnelheid. Hoeveel dagen heeft iemand nodig om 3,58 medeburgers te infecteren? Jacobs zegt dat de meeste onderzoekers uitgaan van 7 dagen. Bij 7 dagen is de relatie tussen R-0 en de verspreidingssnelheid als volgt:

En geprojecteerd ziet het er dan als volgt uit:

Bij deze aannames zou in het gunstigste geval (de blauwe lijn) de epidemie pieken rond 1 juni, met 400.000 infecties op dat moment, waarbij 8.000 IC bedden nodig zijn (2% van het totaal). Voor cijfers bij de andere lijnen, klik op de afbeelding; voor een 13 pagina’s tellende toelichting met bronnen, zie hier.

*Jacobs publiceerde deze scenario’s op de site Platform Betrouwbare Zorgcijfers van Gijs van Loef (cv hier). Jacobs studeerde achtereenvolgens microbiologie, specialisatie virologie (HLO Venlo, 1991), medische biologie (Universiteit Utrecht), promoveerde aan het AMC Amsterdam (2003) en is SMBWO erkend als immunoloog (2008). Hij omkleedt zijn scenario’s met waarschuwingen: ze hebben geen voorspellende waarde want er zijn onvoldoende testresultaten; ze geven slechts een ‘als dit, dan dat’ beeld.

Met dank aan Bicker-lezer R. Dattatreya.