wetenschap • tech • gezondheid • geld

Dossier: duurzame energie

Dossier: duurzame energie

Twee lange artikelen over de ontwikkelingen in Duitsland, en in Spanje, Denemarken en Portugal. Handig als naslag. Krenten uit de pap: de drie Europese landen die het grootste percentage van hun elektriciteit uit duurzame bronnen halen zijn Denemarken (60%, waarvan 39% wind),Spanje (27% waarvan 20% wind) en Portugal (63% waarvan 30% uit water en de rest uit wind en andere duurzame bronnen).

Spanje heeft beperkte verbindingen met de netwerken van buurlanden Frankrijk en Marokko, zodat pieken in elektriciteitsproductie (door veel wind) niet altijd worden benut. In februari is een nieuwe hoog-voltagelijn met Frankrijk in gebruik genomen die het verkeer tussen de twee landen verdubbelt. Denemarken heeft sterke lijnen naar Zweden, Noorwegen en Duitsland.

Duitsland is koploper in absolute termen maar niet in percentages: 24% van de elektriciteit werd vorig jaar opgewekt door duurzame bronnen (waarvan 6% zon). De schrijvers noemen overigens ook biomassa (waaronder hout) als ‘duurzaam,’ wat voor discussie vatbaar is.

Toevoeging lezer Rijkert Knoppers:

“T.a.v. het IEEE artikel is niet alleen de (onjuiste) behandeling van biomassa opvallend, ook dat Noorwegen niet uit de verf komt met ruim 96 procent duurzame
energie uit waterkracht! ‘Of the total production in 2011 of 128 TWh, 122 TWh was from hydroelectric plants, 4795 GWh was from thermal power, and 1283 GWh was wind generated.’
(Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_Norway) (voor de goede orde: 1 terawattuur = 1.000 gigawattuur)”

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer