De elite wint altijd

‘De meerderheid wordt altijd gedomineerd door een minderheid. Alleen, de ene elite vervangt de andere.’ Zo schreef Vilfredo Pareto in 1902. Er zijn in iedere maatschappij altijd regerende en niet-regerende elites. Een elite vervangt de zittende door iets te beloven aan de meerderheid – een belofte die hij meestal niet nakomt.