Elon Musk’s nieuwe droom

De eerste recyclebare raketten, de beste elektrische auto’s, de grootste fabriek voor accu’s ter wereld – het is nog niet genoeg voor de ambities van Elon Musk. Tim Urban van Wait But Why heeft na een paar bewonderende artikelen over Musk de beste toegang tot het Orakel uit Zuid-Afrika. En hij meldt dat Musk een nieuw project heeft: een toverhoed. Het project heet Neuralink. Musk is ervan overtuigd dat Kunstmatige Intelligentie vrij snel onze eigen intelligentie zal ontstijgen. Deze niet-menselijke intelligentie kan op zeker moment besluiten iets te doen wat strijdig is met het belang van de hele mensheid. Regeltjes helpen niet. Dus wil Musk AI democratiseren. Eerst maakte hij alle kennis over AI openbaar, voorzover mogelijk, middels ‘Open AI’. Nu, denkt hij, moeten we proberen de AI te koppelen aan onze hersenen. ‘Anders worden we een huisdier voor de AI. Dat zou trouwens nog een gunstige uitkomst zijn.’  Niet alleen koppelen – wij moeten één worden met de AI. En daartoe dient een ‘toverhoed,’ een ‘Whole Brain Interface’ die ons voldoende bandbreedte heeft om te communiceren met de overweldigende denkkracht van de AI, zodat het brein van iedere mens die dat wil, ‘aangesloten wordt’ op de AI.  Neuralink heeft een kantoor, een handvol genieën op de loonlijst, en is druk bezig met de ontwikkeling van een chip die wordt geïmplanteerd in de hersenen. Net zo makkelijk als ooglaseren.