En hoe is het toch met …?

… Solar Impulse? Een koudefront verhinderde de oversteek van China naar Hawaii, en het vliegende zonnepaneel week uit naar Japan waar het op 1 juni landde op Nagoya. Sindsdien is het wachten. Maar misschien gaat de reis vandaag verder.

nagoya2