Estlands design

Elektrisch aangedreven driewieler onder merknaam Nobe, 29 bestellingen productie nog niet opgestart, nog op IndieGogo. Concept cabriolet, hard dak rijdt rond als prototype: