Francis Fukuyama

25 Jaar geleden verscheen Fukuyama’s ‘The End of History and the Last Man.’ Lovende kritiek hier, die ik met veel plezier heb gelezen. Fukuyama werd beschuldigd van leedvermaak en hoogmoed omdat hij in de val van de Sovjet-Unie de triomf van liberale democratie zag. Maar deze recensent zegt dat Fukuyama veel subtieler was, en uitstekend de mogelijkheid van Brexit en Trump had voorzien.