Franciscus – Benedictus: 3 – 1

Het aantal bezoekers aan het Vaticaan in 2013 was het drievoudige van 2012.

Website Quartz had de beste kop: ‘Papalarity.’