Gas of wind?

Nieuwe wind- en zonneparken hebben niet steenkool verdrongen, maar juist het schonere aardgas als energiebron voor energiecentrales. Dat komt door de stijgende olie- en gasprijzen. Voor de één het bewijs dat hernieuwbare bronnen als zon en wind nog te duur zijn; voor anderen juist het bewijs dat zon en wind op de lange termijn een veel betere energiebron zijn dan de fossiele bronnen met hun sterk wisselende prijzen.