Geld op de bank

Liquide middelen van Amerikaanse bedrijven, banken en andere financiële instellingen niet meegeteld. Verdubbeld sinds 2001.