Gescheiden onderwijs is niet beter

Conclusie uit een overzicht van 184 studies met 1,6 miljoen deelnemers.