Geweld tegen vrouwen

Vrouwen in de Noordelijke landen – Scandinavië plus Denemarken – zijn het meest geëmancipeerd en tegelijkertijd veel vaker slachtoffer van huiselijk geweld. 30% van de vrouwen maakt dit minstens één keer mee, tegen 22% voor heel Europa.  De ‘Nordische paradox’ noemen ze dat. Zijn vrouwen zo mondig dat ze eerder naar de politie stappen? Nee integendeel: het percentage vrouwen dat rapporteert is juist lager dan het EU-gemiddelde.