Groei van CO2 uitstoot vermindert voor ‘t eerst

New Scientist gebruikt studie van Planbureau voor de Leefomgeving als startpunt voor betoog dat concludeert: we zijn bezig om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen