Groeivertraging

Screen Shot 2016-08-02 at 7.50.41 AMWelvaart van de VS groeide in 1870-1970 onstuimig snel. Nooit eerder vertoond, en concludeert Robert Gordon, zal ook niet snel weer gebeuren. Waarom niet? Omdat technologie ons enkele vernieuwingen bracht die een enorme toename van productiviteit mogelijk maakten, en daardoor van inkomens. Denk aan licht, elektriciteit, auto’s, antibiotica, telecom. Innovatie sinds 1970 is minder spectaculair dan daarvoor en draagt minder bij aan algemene maatschappelijke welvaart. De economie van de VS – en dus, in mijn bescheiden mening, van de OESO-landen – zal niet gaan krimpen, maar hij zal wel structureel minder snel groeien. Deskundig commentaar over manieren om productiviteit te meten, soorten van ‘seculiere stagnatie’ en de rol van groeiende ongelijkheid in deze bespreking door William Nordhaus (Yale) die het boek ‘magnifiek’ noemt (‘The Rise and Fall of Economic Growth’, door Robert Gordon).

Iedere econoom lijkt tegenwoordig te geloven in afnemende BNP- en dus welvaartsgroei. Als correctief een provocerend grafiekje, via Lukas Daalder:

5C4AA237-62C5-431D-AB78-D35FB63C2137