Groot of klein gezin?

Wat is beter voor kinderen? Hoe groter het gezin, hoe slechter de schoolresultaten en hoe meer gedragsproblemen. Bij laagopgeleide moeders slechtere cijfers, bij hoogopgeleide moeders meer jengelen en protesteren. Nieuwe bevindingen op basis van 26 jaar data. En het is geen voorbijgaande zaak, de effecten zijn langdurig.