Het Avontuur

Tyler Cowen juicht over een nieuw boek over de maanlanding door Apollo 11, dit jaar 50 jaar geleden. Was er ooit een spannender avontuur? ‘De computer aan boord was de eerste ter wereld die verantwoordelijkheid kreeg voor mensenlevens.’ ‘Hij had 73 kilobytes geheugen en 0,000002% van het computervermogen van een iPhone nu.’ En: ‘Terugkerend vanaf de Maan is er weinig ruimte voor vergissingen. (…) De hoek waaronder de module moest terugkeren in de dampkring moest binnen één graad nauwkeurig zijn. Te flauw, en de ruimtecapsule zou afketsen als een platte steen op water – terug de ruimte in en op een ruime baan rond de Aarde vanwaar geen terugkeer mogelijk zou zijn. Te steil, en de hitte, de snelheid en de g-krachten zouden de capsule in vlammen doen opgaan.’