Het gebeurt echt

Vorig jaar was de helft van alle nieuwe elektriciteitscentrales gebaseerd op duurzame energiebronnen zoals water, zon, wind. Als deze trend doorzet zal in 2030 al de helft van alle elektriciteit op duurzame manier worden gegenereerd – niet alleen de nieuwe energie. Er is al een ontkoppeling gaande: de wereldeconomie groeide vorig jaar met 3% terwijl CO2-emissies gelijk bleven, zegt het IEA. De eerste keer in 40 jaar zonder dat het was toe te schrijven aan een economische recessie. Het leeuwendeel van de schone nieuwe bronnen werd in China gebouwd. NB dit gaat over elektriciteit dus niet het voortstuwen van vrachtschepen, vliegtuigen en auto’s.

world_electrical_capacity_by_fuel_source_renewables_coal_gas_oil_nuclear_other_chartbuilder