wetenschap • tech • gezondheid • geld

Hiërarchie is niet altijd slecht

Hiërarchie is niet altijd slecht

Gelijke rechten en gelijke kansen is mooi, maar niet iedereen kan even machtig of wijs zijn. Om een samenleving goed te laten functioneren zijn er toch manieren nodig om relaties tussen zwakken en sterken, tussen rijken en armen, tussen oud en jong in stand te houden en liefst te verbeteren. Daartoe helpen hiërarchieën. ‘Ze geven signalen af wanneer respect verwacht wordt.’ Goede hiërarchieën zorgen voor constructief respect: de meester en de gezel. En ze helpen daarmee ook mensen om autonomer te worden. Slechte geven de verkeerde signalen af: bijvoorbeeld een House of Lords waar leden worden gekozen op basis van afkomst, of een kleptocratie als in Rusland waar de macht ligt bij de mensen die zichzelf het meest hebben verrijkt. Maar een hiërarchie is niet noodzakelijk strijdig met gelijke rechten.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer