Hoe stierf Alexander de Grote?

Drankmisbruik? Typhus? Vergiftiging? Het laatste zeggen twee onderzoekers. En niet door strychnine of arsenicum (bekend in die dagen) maar door witte nieswortel (veratrum album). De symptomen komen beter overeen.