Homo: nature or nurture?

Studie onder maar liefst 409 gay tweelingen (niet makkelijk te vinden) levert meer bewijs dat sexuele oriëntatie niet een keuze is, maar genetisch bepaald. Geen nieuwe inzichten, alleen sterker bewijs voor een al bestaande theorie.