Hoort u ‘t eens van een ander

Hoort u 't eens van een ander

Het ziet er steeds meer naar uit dat klimaatverandering niet tot extreme scenario’s gaat leiden. Zegt wie? James Temple, senior energy editor bij MIT Technology Review. Een wetenschapsjournalist, die zelf erkent dat hij wel eens de extreme voorspellingen heeft gebruikt om zijn verhaal kracht bij te zetten. Waarom is bijgedraaid?

Als je alle klimaatbeleid dat nu al wordt uitgevoerd bij elkaar optelt, dan kom je op een temperatuurstijging van 2,7ºC in 2100, volgens Climate Action Tracker. Het IPCC heeft als ‘tussenscenario’ een stijging van 2,1C  tot 3,5C. De doemscenario’s die het IPCC lange tijd hanteerde, met temperatuurstijgingen van 5C of meer, worden steeds minder geciteerd.

Hoe kan dat? Razendsnelle toename van gebruik van duurzame energiebronnen als wind en zon en het relatief schone aardgas. Het IEA schat dat deze energiecapaciteit met 60% zal toenemen in de komende vijf jaar. Daarmee even groot als elektriciteit gegenereerd door fossiel en kernenergie.

Bloomberg voorspelt dat in 2030 bijna 30% van de nieuwe auto’s elektrisch zal zijn. Bedrijven maken grote stappen met het ontwikkelen van ‘groene’ staal en ‘groen’ fossielvrij cement. Vleesvervangers worden sneller populair dan verwacht. Het onttrekken van CO2 aan de lucht wordt op steeds grotere schaal uitgevoerd. Klimaat en ‘groene tech’ bedrijven zijn populair bij participatiemaatschappijen, die (in de VS) 30 miljard hebben geïnvesteerd.

Dit is allemaal geen reden om te zeggen ‘zie je wel, het valt best mee.’ Het is ook geen reden om achterover te leunen, zegt Temple. De vooruitgang die is geboekt, waardoor de opwarming van de aarde lijkt te zijn vertraagd (niet: tot stilstand gebracht) is te danken aan het aanhoudende gedram van activisten, subsidies van overheden, inventiviteit van ondernemers, en schaalvergroting. Dus aandacht voor klimaatverandering is zinvol, want het leidt tot resultaten. En we zijn er nog niet, zegt Temple.

Maar het is wel een aansporing om nu eens op te houden met paniekzaaierij, zegt hij. En daar ben ik het hartgrondig met hem eens. In een enquete onder  10.000 jongeren van 16 tot 25 jaar, vorig jaar in Engeland, zei maar liefst 56% het eens te zijn met de stelling ‘De mensheid is ten dode opgeschreven.’

Dit soort pessimisme aanwakkeren is onverantwoordelijk en bovendien contraproductief. Het ondermijnt de geloofwaardigheid van de boodschapper, en kan leiden tot defaitisme onder de luisteraars. Hetzelfde geldt voor mensen die roepen: alle fossiele brandstoffen verbieden! Oliemaatschappijen liquideren! Of zelfs: weg met kapitalisme, de bron van alle kwaad! Als we dat zouden doen, richten we meer schade aan dan we goed doen, zegt Temple. (tip D. Rosenberg)

Dat lijkt toch opvallend veel op de boodschap van Bjørn Lomborg, die 25 januari a.s. in Amsterdam is op uitnodiging van De Bicker. Nu we het er toch over hebben: als de lockdown wordt verlengd en dit optreden verijdelt, is er een nieuwe datum – u krijgt de keuze om uw geld terug te vragen, of het ticket te houden voor de nieuwe datum. We houden u op de hoogte.

Abonneer op De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer op