Hoosbuien komen door klimaatverandering

Laurence Livermore studie duldt geen tegenspraak meer: verandering van neerslag kan niet verklaard worden door natuur, dus moet worden veroorzaakt door menselijk handelen.