wetenschap • tech • gezondheid • geld

Ian McEwan over de aanslag

Ian McEwan over de aanslag

Schermafdruk 2015-01-11 21.13.00

Ja, er is al heel veel gezegd. Sommige mensen verdienen toch nog gehoord te worden. McEwan: Radicale Islam trekt psychopaten aan. En: ‘Dit dwingt ons tot een gesprek over vrijheid van meningsuiting (…) Alle vrijheden die we koesteren – gelijkheid van de seksen, gay sex, stemrecht, recht op een eerlijk proces – moesten beschreven en besproken worden om bestaansrecht te verwerven. Een debat over afvalligheid, over blasfemie, moet een beschaafde, niet-gewelddadige uitwisseling van standpunten zijn. Dit inzicht moet basisonderdeel zijn van al ons onderwijs – en ook dat binnen die vrijheid vallen bespotting, satire, en wetenschappelijke analyse.’  (5’24)

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer