In 2100

Ontwikkeling van de wereldbevolking tussen nu en 2100,  gevisualiseerd. Projecties van Brits instituut IHME, eerder al gemeld in De Bicker, gaan tegen de consensus in.