Informatief

Nuttige context bij de naderende ‘handelsoorlogen’ die ik tot nu toe niet elders heb gezien komt van Martien van Winden, manager van beleggingsfonds Hoofbosch. ‘Feit is dat de VS momenteel kampioen vrijhandel zijn met een gemiddeld invoertarief van minder dan 5%. Zo geldt bijvoorbeeld in de VS een importheffing van 2,5% op personenauto’s uit de EU. De EU heft op zijn beurt 10% op auto’s uit de VS.’

‘De VS hanteerde in de depressie van de jaren ’30 nog invoertarieven van gemiddeld 60%. In de periode tot de Tweede Wereldoorlog werden de tarieven geleidelijk verlaagd tot 30%. Na de Tweede Wereldoorlog werden de tarieven teruggebracht naar gemiddeld 10%, om o.m. Europa en Japan een economisch zetje in de rug te geven. Ook wilde de VS voorkomen dat Europa in de Russische invloedsfeer zou belanden. In de periode 1970 tot heden zijn ze verder teruggebracht tot gemiddeld 5%.’

‘Export genereert slechts 12% van het Amerikaanse BNP. In China is dat 20% en in Europa maar liefst 47%. De grote Amerikaanse multinationals hebben verder hun productie over de hele wereld verspreid en hebben daarom weinig te lijden onder handelsfricties.’

(tip P. Frentrop)