Investeren voor het klimaat

We kunnen wel hopen dat we klimaatverandering kunnen mitigeren door minder CO2 uit te stoten, maar dat is naïef. Rijke landen buigen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maar moeizaam om; en armere landen vinden het begrijpelijkerwijs belangrijker om een behoorlijke levensstandaard te bereiken. Dus met CO2 reductie komen we er niet; we moeten onder ogen zien dat we ons ook moeten wapenen tegen mogelijke gevolgen van hogere temperaturen. Dat is kort door de bocht de boodschap van de Global Commission on Adaptation (GCA). Ze hebben net een rapport uitgebracht waarin ze stellen: €1,6 biljoen investeringen in zaken als dijkverzwaring, riolering, wegen, drinkwaterinstallaties, uiterwaarden, mangrovebossen etc levert op termijn €6,5 biljoen rendement op. Als je de economische voordelen laat zien krijg je politici makkelijker mee, is de gedachte. Hoe kan dat rendement? Je bespaart allereerst doordat er minder schade wordt aangericht door overstromingen; investeren levert nieuwe technologie op; en investeren schept banen, dus werk, dus welvaart.

Pleiten voor aanpassingen werd door de klimaatlobby lange tijd als insubordinatie gezien: je zou politici een excuus kunnen geven om maar niets meer te doen aan CO2 uitstoot. De GCA, onder leiding van Ban Ki-Moon, Bill Gates en de directeur van de Wereldbank Kristalina Georgieva, pleit dus voor én-én, niet of-of. Onder de 38 ondertekenaars ook minister Cora van Nieuwenhuizen en Feike Sijbesma, CEO DSM.