Ironie

De Zwitserse effectenbeurs SIX gaat een blockchain platform bouwen voor het verhandelen van ‘digitale activa,’ zoals bitcoins en ICO coins. De essentie van blockchain is dat transacties mogelijk moeten zijn zonder ‘neutrale derde,’ een toezichthouder of beurs of zo. Die zijn duur, en door alle transacties in een groot aantal ‘gedistribueerde grootboeken’ op te tekenen bereik je dezelfde betrouwbaarheid. Toch voelt SIX zich geroepen om in te springen: ‘De uitdaging is niet zozeer het verhandelen van activa maar het veilige beheer van activa,’ zegt Thomas Zeeb van de beurs. ‘Wil je een model met vele sub-beheerders – met inefficiënte interfaces en de bijbehorende risico’s – of  ga je voor een erkende en gereguleerde infrastructuur-bouwer die alle stappen in de keten afhandelt in één geïntegreerd, veilig model?’ Oftewel: laat dat nou maar ons over, jongens.