Is dit schoner?

Als de elektriciteit wordt opgewekt door centrales die draaien op steenkool is een elektrische auto dan nog schoner dan een benzine-auto? Kort antwoord: ja, 30-50% minder broeikasgassen. Hoeveel, hangt af van het percentage elektriciteit in een land dat wordt opgewekt door steenkool. Lang antwoord: zie artikel.