Je genen maken je niet rijk

Kinderen van rijke mensen worden bovengemiddeld vaak zelf ook rijk. Is dat genetisch, of opvoeding? Nature of nurture? Een studie uit Zweden concludeert: nurture. Ze bestudeerden 2.519 kinderen die werden geadopteerd tussen 1950 en 1970, waarvan de biologische ouders bekend waren; en vergeleken materieel succes van beide ‘ouderstellen.’ Gecorrigeerd voor de voorspelbare discrepantie – arme mensen zullen eerder hun kinderen ter adoptie geven, rijke mensen zullen eerder adopteren – en gecorrigeerd voor erfenissen: welgesteldheid werd gemeten op een moment dat een van de adoptieouders nog in leven was.