Kan door muren kijken

635572821143535621-range-r

Dit apparaat kan ‘zien’ of er iemand in een huis is – door een muur van 50 cm dik en zelfs als die persoon niet beweegt, alleen ademhaalt.  Handig voor politie. Zorgelijk voor privacy-bewakers.