Kanker bestrijden door genmanipulatie

Darmkanker (colorectale kanker) in muizen werd succesvol bestreden door een enkel gen te introduceren in de kankercellen; daardoor werden de niveaus van de kankercellen genormaliseerd en verdwenen tumoren na twee weken. Experiment van Sloan Kettering en Cornell.