wetenschap • tech • gezondheid • geld

Kernenergie

Ja, bitte

wetenschap, politiek | Tomas Pueyo | 12 jan 24

Bravo, Pueyo! Alle bezwaren tegen kernenergie, alle redenen waarom de Duitsers nog steeds 'Nein, Danke!' zeggen, weerlegd. Hij concludeert dat kernenergie de beste energiebron voor elektriciteit is. Hij werkt zes categorieën van vragen af: veiligheid (straling, ongelukken), milieu (afval), duurzaamheid, betrouwbaarheid, kosten, politiek. De meeste argumenten, pro en contra, zullen Bicker-lezers vertrouwd zijn. Om maar wat te noemen: kernenergie veroorzaakt de minste doden in vergelijking met steenkool, gas, en zelfs waterturbines (dambreuken en overstromingen komen voor). Heeft hetzelfde risico als wind en zon.

Meteen naar de heikele punten: afval, en prijs en lange duur van het bouwen van een centrale.

Afval: veel minder dan van een zonnepaneel. En kernafval: slechts 3% van het afval, 95% van de radioactiviteit. De hele wereld heeft tot nu toe niet meer hoog-radioactief afval geproduceerd dan een voetbalveld, vier meter hoog. Daar is een opbergplek voor te vinden. Je kunt het in cement gieten, of in glas, en in een pakhuis opbergen. Ook diep onder de grond, zoals de Finnen doen, maar dat is duur en zendt het signaal dat het heul erg gevaarlijk is, quod non. Zelfs dit afval verliest 99% van zijn radioactiviteit na 40-50 jaar.

Is kernenergie te duur, en duurt het te lang om zo'n centrale te bouwen? Net als bij zon en wind zitten de kosten - Levelized Cost of Energy, de kosten van elektriciteit uit een energiebron gemeten over zijn totale levensduur - grotendeels in de bouw. Maar kerncentrales moeten aan veel veiligheidseisen voldoen, en de onzekerheid die voortvloeit uit onkundig toezicht, leidt er toe dat banken een hogere rente berekenen.

Het grootste deel van prijsstijgingen is te verklaren uit overijverige regulering. En Japanners bouwen een kerncentrale in vier jaar. De kennis en ervaring zijn er nu, om goede, veilige kerncentrales snel te bouwen.

Dit korte stukje doet geen recht aan de bijna encyclopedische behandeling door Pueyo. Bewaar het, houd het bij de hand voor debatten!

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer