Keuzes, keuzes

Twee stukken over de haalbaarheid van ’emissieneutraal’ in 2050. Eén van een Yale professor economie, gepubliceerd door het IMF;  één van een schrijver en onderzoeker van Y Combinator, het Silicon Valley broeinest voor nieuwe bedrijven.

De eerste komt tot de conclusie: het kan, we hebben de technologie en de kennis om onze gewoontes te veranderen zowel in energie-opwekking als in het afvangen van broeikasgassen. Maar het is duur, waarschijnlijk te duur: een wereldwijde belasting van 70 euro per ton CO2 zou voldoende zijn maar ondraaglijk voor armere landen.

Michael Nielsen zegt: we kijken te veel naar energie-opwekking, te weinig naar CO2 opslag. Die kost nu 100 dollar per ton CO2, om de hele jaarlijkse uitstoot van de VS op te slaan zou 600 miljard dollar kosten. De begroting van het Pentagon is 700 miljard. Maar als de technologie goedkoper wordt en zakt tot 10 dollar per ton, is het 60 miljard; en dat is niet zo extreem. De EPA schatte in 2011 dat de Amerikaanse samenleving 65 miljard dollar per jaar betaalt om te voldoen aan bestaande milieuwetgeving – voor bijvoorbeeld katalysatoren in uitlaatpijpen, filters op schoorstenen etc.