Een kleine stap voor een mens …

…. een grote stap voor de mensheid.