wetenschap • tech • gezondheid • geld

Klimaat is ver weg

Klimaat is ver weg

Zelfs als de meest sombere voorspellingen uitkomen zullen de gevolgen van klimaatverandering pas over een paar honderd jaar merkbaar zijn. Lang nadat u en ik en onze kinderen hebben geleefd. Nu ons gedrag veranderen is veel gevraagd; alsof je een scholier vraagt om pensioenpremie te betalen voor zijn achterkleinkinderen. Hoeveel mensen zouden dat doen? Het is ook economisch rationeel. Als je een discontovoet van 5% neemt, dan is de totale economische waarde van het gehele mensdom over 200 jaar maar een paar honderdduizend euro. Geld nu is meer waard dan geld morgen. Maar er is ook een andere, niet economische meetlat. Die toekomst is wel degelijk waardevol – hij stuurt ons morele gedrag. Stel dat opeens de mens onvruchtbaar zou worden. (P.D. James, ‘Children of Men.’) Het ras zou langzaam uitsterven. Waarom zou je je dan nog om de toekomst bekommeren, onderhoud plegen, zorgzaam met je medemens omgaan, kinderen koesteren? Dus het besef van volgende generaties stuurt wel ons gedrag. Maar zorgen voor vreemde mensen, onbekenden, is moeilijk. Zie hoe vaak goedbedoelde ontwikkelingshulp mislukte. Eigenlijk is het een wonder dat we nu al zo veel investeren om de natuur te beschermen, zegt Charles Mann.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer