Kul over EV’s

Kul over EV's

Auke Hoekstra van TU Eindhoven dient EU-parlementariër Rob Roos (‘Elektrificatie wagenpark wordt nachtmerrie’) van repliek en geeft puntsgewijs aan waarom de Unie WEL 2035 als deadline moet handhaven voor de verkoop van brandstofauto’s.

  1. Het kost geen banen. En je kunt beter ophouden met het maken van auto’s die binnenkort niemand meer wil
  2. EV’s verbruiken niet meer maar minder energie dan brandstofauto’s. Die laatste rijden alleen op aardolie of LNG; elektriciteit kan van allerlei bronnen komen
  3. EV’s stoten 70% minder broeikasgassen uit (accuproductie meegerekend)
  4. Inderdaad, er moeten 6 miljoen oplaadpunten bijkomen. Dat is ongeveer 1 oplader voor 2% van alle openbare parkeerplekken
  5. ‘Het hele elektriciteitsnetwerk moet helemaal worden verbeterd!’ Klopt, dat moet toch gebeuren
  6. Lithium, kobalt, nikkel zijn schaarse grondstoffen en maken ons afhankelijk van dictators? Dat geldt ook voor aardolie, en daar verbruiken we onmetelijk veel meer van

Meer en gedetailleerd in de twitterdraad, zie de link. (tip: P. Vloemans)

Abonneer op De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer op