Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige Intelligentie

Ik ben nog maar een beginner – een leek, het lot van de journalist – maar ik neem u mee op een stukje van mijn ontdekkingsreis. Ik spreek van ‘AI’, de Engelse afkorting van Artificial Intelligence, die gangbaarder dan ‘KI.’

Dit is een briljant kort stukkie van Scott Aaronson, via Marginal Revolution, dat mij wakker schudde: ‘Op dit moment bestaan GPT-3 en DALL-E2 en LaMDA en AlphaTensor. Twee jaar geleden niet. En we moeten vooruit denken en proberen te bevatten wat hun, veel grotere, nazaten zullen kunnen over tien jaar.’

Een woord om te onthouden is ‘alignment’ – moeilijk te vertalen, ‘gerichtheid’ komt in deze context het dichtste bij. Een voorbeeld: een zelfrijdende auto, geholpen door AI, kan besluiten om een langzame voetganger aan te rijden om een snelle voetganger te ontwijken, met als rationale dat de snellere nog meer levensjaren voor zich heeft. Is dat een gewenste uitkomst? Hoe kun je een AI, die immers zijn eigen ‘gedachten’ volgt en zijn eigen conclusies trekt, ervan overtuigen dat bepaalde uitkomsten ongewenst zijn? Niemand kan ooit alle uitkomsten voorspellen, dus ooit alle gewenste en ongewenste uitkomsten splitsen.

Dus moet je proberen een AI bij te sturen, te ‘alignen?’ Of is dat per definitie onmogelijk? Aaronson zegt: er zijn ‘orthodoxe’ AI-denkers, en ‘hervormingsgezinde’ – net als in godsdienst.

‘Orthodoxe AI-denkers maken zich zorgen over zelf-handelende, verkeerd geprogrammeerde AI die de mensen voor het lapje houdt terwijl hij bezig is de totale uitroeiing van de mensheid voor te bereiden, als gevolg van zijn merkwaardige opvatting van ‘nuttig zijn.’ Wij hervormingsgezinden zien dat risico ook, maar maken ons minstens evenveel zorgen over het risico dat krachtige AI’s worden ingezet door mensen met slechte bedoelingen.’

‘Wij hervormingsgezinden maken ons het meest zorgen over een langzaam opbouwende ramp – vergelijk klimaatverandering – waarbij goed-geïnformeerde mensen de voorboden zien, maar niet iedereen kunnen meekrijgen in de urgentie.’

Tot zo ver Aaronson. Zoals altijd, er staat veel meer boeiends onder de ‘lees meer’ knop.

Gerd Gigerenzer is psycholoog en verbonden aan het Max Planck Instituut in Berlijn. Hij schreef net een boek, gerecenseerd in MT Sprout,  ‘Waarom menselijke intelligentie nog steeds algoritmes verslaat.’ Zijn stelling: mensen hebben ‘common sense,’ gezond verstand, de optelsom van gedeelde kennis die een kind leert. ‘Een machine lukt het voorlopig niet om bijvoorbeeld causaal denken, intuïtieve psychologie, begrip van ruimte en tijd, en bewustzijn te kopiëren naar een softwaresysteem.’ (tip R. Dattatreya)

Tomas Pueyo is over het algemeen positief opgewonden over de mogelijkheden van AI en toont een paar spectaculaire voorbeelden van creatief werk – muziek, documentaire, beeld, geluidseffecten. Iets waar Aaronson dus heel zenuwachtig van zou worden.

Ik hoor graag of u ook iets wilt delen over AI.

Abonneer op De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer op