wetenschap • tech • gezondheid • geld

Lekker anoniem schelden

Lekker anoniem schelden

‘Als mensen verplicht hun naam en adres moesten achterlaten, zou het snel afgelopen zijn met die scheldpartijen en bedreigingen op internet.’ Dat klinkt intuïtief logisch, toch? Maar Tyler Cowen, die ik hoog heb zitten, gelooft er niks van en verwijst naar bijgaand artikel, ‘The real name fallacy.’  Ik heb het gelezen, maar vind het nog steeds zwak. ‘De helft van de mensen die worden aangevallen op internet, weet al wie de aanvallers zijn.’ Dus: de-anonimiseren helpt maar voor 50%. Ja, maar is dat niet beter dan zero%? ‘Schelden en discrimineren zijn sociale problemen; online is slechts een reflectie van de samenleving.’ Ja, maar moet je het daarom makkelijker maken? ‘Er is correlatie, geen causatie,’ concludeert weer een andere studie. Nou ja, dat schiet allemaal niet op. Eén argument blijft wel overeind: anonimiteit beschermt ook mensen die kwetsbaar zijn, zoals minderheden en LGBTQI, en jongeren die onzeker zijn over hun seksuele toekomst.

Misschien biedt de echte wereld een oplossing: wie een commentaar ondertekent met naam en toenaam is toch geloofwaardiger dan een anonymus?

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer