wetenschap • tech • gezondheid • geld

… En voor samenwerking

... En voor samenwerking

Pleidooi tegen individualisme en voor samenwerking, bijna 30 jaar geleden geschreven door Patrick Bateson, emeritus prof zoölogie aan Cambridge, die het deze maand opnieuw publiceert omdat hij het nog steeds relevant vindt. “De modieuze filosofie van het individualisme maakt zichzelf respectabel door te refereren aan de Darwiniaanse theorie van natuurlijke selectie, als bron van evolutie. Maar dat beroep op biologie is niet op een samenhangend geheel van wetenschappelijke gedachten, maar op een verwarde mythe. Te zeggen dat alle sociale interactie uiteindelijk conflict is, is een travestie van Darwinisme.’ (…) ‘Betrokkenheid bij anderen komen we tegen in ieder aspect van ons leven. We moeten ons verzetten tegen het idee dat dit alleen maar een inperking is van onze individuele ambitie. Samenwerking moeten we erkennen voor wat het is: een essentieel en aangenaam onderdeel van het menselijk bestaan.’

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer