wetenschap • tech • gezondheid • geld

Macht verandert je stem

Macht verandert je stem

Mensen die in een machtspositie verkeren klinken anders, concludeert deze studie van San Diego en Columbia Business School na experiment met 161 studenten. Studenten die in een rollenspel een positie van macht toebedeeld kregen, kregen een hogere stem en spraken meer monotoon, en gebruikten ook hun eigen ‘variabele volumeknop’ meer om hun boodschap kracht bij te zetten. En het is een zichzelf versterkend proces: in een tweede experiment bleek dat deze studenten door ‘blinde’ luisteraars als baziger werden beschouwd.

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer