wetenschap • tech • gezondheid • geld

Meer bos in de wereld

Meer bos in de wereld

Een hoopgevende kop in Science. Maar er zijn niet meer bomen bijgekomen – door scherpere satellietfoto’s hebben we meer bos in kaart kunnen brengen. De wereld blijkt 9% meer bos te hebben dan tot nu toe gedacht.

Maar hoe zit het verder ook al weer? Ontbossing, toch? Volgens de Wereldbank is de stand van zaken over de periode 1990-2015 als volgt. Van de totale landmassa op de wereldbol was 31,8% bebost in 1990, en 30,8% in 2015. Ontbossing gaat het hardst in Brazilië: van 65,4% naar 59% in 25 jaar tijd. China voegt bos toe: van 16,7% naar 22,2%. Zo ook de VS (33 naar 33,9%) Rusland (49 naar 49,4%) en de EU (35 naar 38%).

Abonneer De Bicker

Vul hieronder uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief
jamie@example.com
Abonneer