Meer bos

De hoeveelheid bos op de wereld is tussen 1982 en 2016 toegenomen met 2,24 miljoen vierkante kilometer, zegt een nieuwe studie in Nature. De FAO, de meest geciteerde bron over boomplant, zegt ‘afgenomen.’ Het verschil valt te verklaren doordat de FAO niet commerciële bosbouw meetelt.  Dus als een stuk tropisch regenwoud wordt omgehakt en er worden palmen geplant, telt dat voor de FAO niet mee. Voor Nature wel. Bebossing nam sterk toe in de VS, Europa, China en Rusland.