Minder dementie

Het aantal mensen dat dementeerde is in Engeland de afgelopen 20 jaar met 20% gedaald – terwijl de bevolking als geheel groeide. De daling vond vooral plaats bij mannen.  Conclusies gedistilleerd uit vergelijking van twee Engelse onderzoeksgroepen: 7.500 man begin 90’er jaren en een nieuwe groep, even groot, twintig jaar later. Daardoor kon incidentie worden gemeten in twee tijdvakken. Dat is een betere indicator van trends dan prevalentie. Mogelijke oorzaken zijn: betere voeding, betere voorlichting, betere leefgewoontes.