Minder windende koeien

Uitlaatgassen van koeien vormen een kwart van alle ‘antropogene’ methaanemissie in de Westerse wereld. Methaan is een broeikasgas. Melkkoeien die een inhibitor (3NOP) in een pilletje kregen, gingen veel minder winden. De melkproductie bleef gelijk.