Mississippi

missNASA heeft gevisualiseerd waar al het water in de Mississippi vandaan komt.